Hur webben är uppbyggd.

Webben är byggd med WordPress som använder temat twenty twelve.

Siten har sidor som kan nås via menyer samt inlägg som kan nås via tidsmeny.
Vidare kan man använda sökrutan för att hitta både sidor och inlägg.
För varje sida och inlägg kan brisens medlemmar skriva kommentarer med egna synpunkter.

Genom att vi har denna typ av hemsida kan medlemmarna i Brisen bli delaktiga i sidornas innehåll genom att bidra med egna inlägg.

Vi har en speciell sida där Brisens användare kan skriva förslag på nya sidor och inlägg.
Detta sker genom att skriva en kommentarer till den sidan.

Kompettera gärna denna sida genom att ge textförslag i kommentaren

Kommentera