Kategoriarkiv: ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE – 22 MAJ 2016.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN BRISEN, ÖREBRO

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

SÖNDAGEN DEN 22 maj, 2016 KL 15.00 I KVARTERSGÅRDEN

Dagordning enligt stadgarna

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behöriga utlysande

 3. Val av ordförande för årsmötet

 4. Val av sekreterare för årsmötet

 5. Val av två justeringsmän

 6. Styrelsens berättelse

 7. Revisorernas berättelse

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna.

 10. Styrelsens förslag till budget samt utdebitering

 11. Styrelsens förslag till underhållsplan samt utdebitering

 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 13. Val av styrelse och styrelseordförande

 14. Val av revisorer

 15. Val av representanter till valberedningen

 16. Övriga frågor

 17. Beslut om platsen där stämmoprotokoll skall hållas tillgängligt

 18. Mötet avslutas

Innan de egentliga mötesförhandlingarna börjar ska röstlängden justeras.
Vi bjuder på kaffe med bröd under tiden.

Medlem som vill lämna in motion ombeds göra detta skriftligen Till Barbro Nilsson BD 32
Senast 9 maj
Dessa kommer att finnas tillgängliga för alla att läsa på årsstämman.

Verksamhetsberättelse, balansrapport, resultatrapport mm. kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.)

Styrelsen för Brisens samfällighetsförening