månadsarkiv: januari 2014

Brisens Blogg sjösatt.

Jag är glad att kunna sjösätta Brisens hemsidor (site) eller “Blogg” som man numera säger, om man kan lägga in egna inlägg.

I första skedet är Bloggen nästan tom, men skalet är lagt så att det finns en plattform att lägga in information och fakta som är till nytta och gagn för  oss som bor i Brisens.

Bloggen är byggt med ett innehållsbaserat administrerat system  (WordPress) och det är tänkt att vi boende tillsammans ska kunna uppdatera innehållet på Bloggen. Var inte rädd för att skriva egna inlägg och att diskutera innehållet. Det är inte jag som skapat Bloggen som bestämmer innehållet utan jag har endast lagt skalet för hur vi ska kunna kommunicera via internet och hoppas att det blir bra respons från alla grannar.
Se vår nya Blogg som ett avancerat anslagsplank på internet.

Upprinnelsen till att jag gjort denna Blogg är att jag tidigare blev ombedd av styrelsen för Brisens Samfällighetsförening att vara kontaktman mot en skola som skulle bygga vår hemsida. Då detta externa arbetet tyvärr avstannat och inte lett någon vart, blev jag tillfrågad av Brisen ordförande Roger Törnqvist, om jag kunde hjälpa till med att bygga en hemsida. I första hand är Bloggen tänkt att publicera information från Brisens styrelse men också sådant som är av intresse för de boende inom Brisen.
Att jag fastnade för en egen administrerad Blogg beror på att vi därigenom får lättare att hantera administrationen än att ta en färdig blogg hos någon leverantör.  Det är också relativt lätt att driva en egen Blogg.

Kostnaden för att ha denna Blogg är relativt liten då vi hyr ett utrymme, hos operatören one.com. för under 300 kr/år. Inga andra kostnader tillkommer då vi använder oss av fri programvara och att allt arbete beräknas ske med frivilliga volontärer.

Jag har satt till några kvällar för skapa denna Blogg och hoppas att flera sluter upp så att bloggen får ett bra innehåll. Det gäller i första hand att få någon -några redaktörer som kan hjälpa till med redaktionellt innehåll. Även de som inte hjälper till med redaktion av bloggen kan komma med egna inlägg och förslag till information att ta med på bloggen.

Jag önskar alla som bor inom Brisen välkomna att fylla på Bloggen.

Med vänlig hälsning.
Bengt Rapp KB9
Om du saknar användarnamn eller lösenord så hör dig  till ????