Trafik och uppställning av fordon

Trafik och uppställning av fordon
I princip är all bilkörning förbjuden på alla gång- och cykelvägar, med undantag för sjuk- och flyttransporter samt transport av mycket tungt gods. Om du måste köra in på gång-och cykelvägar av dessa anledningar gäller bara av- och pålastning, ingen parkering.

Med tanke på trafiksäkerheten, främst för barnen i området, ska bilkörning på gång-och cykelvägar vara undantag och inte regel. När bilkörning i området sker på grund av ovanstående anledningar ska det ske mycket försiktigt. Det är allas vår uppgift att svara för trafiksäkerheten.

Parkering
Uppställning av fordon ska ske på markerade parkeringsplatser eller i garage. All annan uppställning, med undantag för av- och pålastning, är förbjuden. 

I föreningen finns 139 garageplatser varav egna hem har en plats per fastighet, Öbo och Vinde har 0.7 platser per hushåll.
För hyresgäster inom Öbo och Vinden bokas garageplats via respektive hyresvärd, viss väntetid kan förekomma.

I varje garage finns eluttag för kortvariga arbeten med fordon, exempelvis dammsugning.

OBS! Eluttagen i garagen är inte dimensionerade för motorvärmare.

Det finns sex platser för långtidsparkering av husvagnar eller bilar. Det finns två stycken på första parkeringen till vänster på Korsbandsgatan och fyra stycken på första parkeringen på Brevduvegatan. Dessa platser hyrs ut till en kostnad av 150 kr per månad. Bokning av plats sker hos kassören i styrelsen.

 

Kommentera