Styrelsen

Styrelsen 

Styrelsen sammanträder ca tio gånger per år. Om styrelsen fattar beslut under löpande verksamhetsår som ska meddelas de boende kan styrelsen kalla till en sammankomst eller lämna information i brevlådan alternativt e-postadress. Sådan information anslås även på informationstavlorna.

 

Har du frågor eller tips på hur vi kan förbättra vårt område kan du lämna detta till din representant eller lägga en skrivelse i brevlådan vid kvartersgården för vidare diskussion i styrelsen.

 

Med Vänliga Hälsningar 

Styrelsen i samfälligheten Brisen

 

Kommentera