Sophantering

Sophantering

Samtliga boende inom samfälligheten Brisen skall källsortera sitt avfall.
Hushållssopor ska separeras enligt följande; glas, plåt, plast, kartong, papper, batterier, miljöfarligt avfall, ljuskällor samt kompost (matavfall).
Trädgårdsavfall ska omhändertas av den boende och komposteras eller fraktas till deponeringsplats. Några dagar före och efter städhelgerna finns containrar för trädgårdsavfall uppställda på respektive gata.
Det är absolut förbjudet att ställa grovsopor i eller utanför våra miljöbodar. Dessa ska fraktas till återvinningsstationerna.

Om alla gör sitt bästa kan vi hålla våra miljöbodar rena och fina.

 

2 reaktion på “Sophantering

Kommentera