Skötsel av anläggningarna

Skötsel av anläggningarna

Samtliga boenden ska delta i skötseln av de gemensamma anläggningarna. Samfälligheten är därför indelad i ett antal skötsel/städområden. Vår och höst ordnas en städhelg då alla boende ska delta i arbetet inom sitt område. Den som inte har möjlighet att delta den angivna helgen kan göra sitt arbete tidigare i veckan före städhelgen.

Om man anser att det ser tråkigt/skräpigt ut i sitt städområde mellan angivna städdagar, är det upp till var och en att underhålla det som behövs.

I styrelsen finns representanter för bostadsrätten Vinden, Öbo samt äganderätterna. Har du frågor eller synpunkter angående verksamheten kan du vända dig till ”din” representant. Uppgifter om representanterna för respektive ägandeform finns uppsatta på föreningens informationstavlor samt på hemsidan www.brisen.se.
Vi har även en Facebook sida, sök på samfälligheten BRISEN.

Arbetsgrupper

Det finns 3 st arbetsgrupper för att utföra arbetsuppgifter av diverse slag. Till exempel målning och snickeri på kvartersgården men även andra uppgifter efter behov. Kom gärna och var med i en arbetsgrupp, hör av dig till någon i styrelsen och håll utkik efter när vi har nästa planeringsträff.

 

Kommentera